© 2012 abckidsnursery.com All Rights Reserved
Custom Search
หน้าแรก.

รุ้จักเรา.

กิจกรรมดีๆ.

เสียงติชม.

นโยบาย/สวัสดิการ.

ระเบียบการ/สมัคร.

คณะผู้บริหาร.

บัณฑิตน้อย.

โลกของเด็ก.

เหตุการณ์ทั่วไป.

ด้านการศึกษา.

ภาพน่ารัก.

ระบบวงจรปิด.

ติดต่อเรา.

รับสมัคร

●รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และ AU PAIR THAILAND

รับสมัคร ครูปฐมวัย หญิง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ไพรัตน์ 085-123-0331

250/183 ม.กฤษดานคร 30 เลคแอนด์ซิตี้ (ซ.2) ซ.บางปลา 18

ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

โทร : 085-123- 0331,089- 699-6773

        : 02-752-3240

 

http://bbbnursery.com/

สถานรับเลี้ยง และ
พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

แอนด์ เนิร์สเซอรี่

อาจารย์รัตนาพร ทัศนียกุล

ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย/ที่ปรึกษา สถานรับเลี้ยง

ประสบการณ์ : ครูอนุบาล 35 ปี

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับ เลี้ยงฯ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสุขภาพ

ประสบการณ์ : ทำงานโรง พยาบาล 15 ปี

ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงฯ

กิจกรรมดีๆ

ตารางกิจกรรมประจำวัน
7.00 - 8.00
รับเด็ก ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน
8.00 - 8.30
เคารพธงชาติ, กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
8.30 - 9.00
รับประทานอาหารเช้า
9.00 - 9.30
กิจกรรมธรรมชาติศึกษา - สวนสาธารณะ
9.30 - 10.00
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
10.00 - 10.15
เรียนรู้ผลไม้ (บัตรคำสร้างสรรค์), ดื่มนมช่วงเช้า
10.15 - 10.30
กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
10.30 - 11.00
กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นประกอบเพลงเด็ก
11.00 - 11.30
กิจกรรมทักษะ วิทย์, คณิต, ภาษาไทย, อังกฤษพื้นฐาน
11.30 - 12.00
พักทานอาหารกลางวัน, อาบน้ำก่อนนอน
12.00 - 14.00
ดื่มนม, หลับ (เปิดเพลงพัฒนาเซลสมองเด็กโดยเฉพาะ)
14.00 - 14.30
กิจกรรมสายใยรัก
14.30 - 15.00
กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นประกอบเพลงเด็ก
15.00 - 15.30
กิจกรรมเล่านิทาน
15.30 - 16.00
ทานอาหารเย็น, อาบน้ำ
16.00 - 16.30
กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
16.30 - 17.00
กิจกรรมกลางแจ้ง เข้าจังหวะ
17.00 - 18.00
พัฒนาการธรรมชาติ - สนามเด็กเล่น
18.00 - 19.00
ชมสื่อวีดีทัศน์ศึกษา เรียนรู้แบบบูรณาการ
* กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *

          เราเน้นให้เด็กๆรู้จักการเข้าสังคมกับเพื่อนในกลุ่ม และให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือ

นิทาน เราพยายามสอนให้เด็กรักการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือเป็นรากฐาน

สำคัญของการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป เป็นช่องทางให้ได้เรียนรู้โลกกว้าง เราส่งเสริม

ให้เด็กๆมีจินตนาการที่เคลื่อนไหวได้ทางความคิด, รู้จักคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้น, มีสมาธิ, รู้จักการรอคอย และมีอิสระทางพัฒนาบุคลิกภาพ ตามแนวการสอนแบบ

บูรณาการ

          กิจกรรมของ บอสส์บุ๋น นอสเซอรี่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กๆเรียนรู้อย่างมี

ความสุขด้วยสื่อหลายหลาก ซึ่งได้แก่ กิจกรรมเข้าจังหวะที่เด็กจะได้ออกกำลังกาย

กัน, สนุกกับนิทานสามมิติ, นิทานของ Plan For Kids ที่มีการสมมุติตามตัวนิทาน, สนุกกับนิทานสัตว์ต่างๆ, สนุกกับการเล่านิทานจากถุงมือสัตว์นานาชนิด เด็กๆยังได้

เรียนรู้ศิลปะพาเพลิน ศิลปะตัดปะ และส่งเสริมให้เด็กๆ คิดซิ...คิดหน่อย กิจกรรมที่

เด็กๆชอบ

          วัยเด็กเป็นวัยพื้นฐานของชีวิต การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเกิดถึง

6 ขวบเป็นการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับเด็กในอนาคด Boss & Boon Nursery มอง

เห็นความสำคัญในการพัฒนาสมองและร่างกายทุกส่วน จึงได้นำวิธีการสอนแบบต่างๆ

มาประยุกต์ใช้ เช่น มอนเตสซอรี่, เพลงดนตรีสำหรับเด็กๆ, การวางproject แผนการ

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร, การสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น, การเปิดเพลง

หรือนิทาน และสื่อ DVD เพื่อให้เด็กๆเกิดความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่ง

จำเป็นมาก

คลิกภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย

จากข้อมูล เด็กที่อยู่บอสส์บุ๋น มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความจำดี  รักการอ่าน ช่วยเหลือตัวเองได้ มีพัฒนาการสมวัย และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ผลการพัฒนาจินตนาการสร้างสรรค์
ผลการพัฒนาด้านร่างกาย
ผลการพัฒนาด้านศิลปะสร้างสรรค์
ผลการพัฒนาด้านสติปัญญา