© 2012 abckidsnursery.com All Rights Reserved
Custom Search
หน้าแรก.

รุ้จักเรา.

กิจกรรมดีๆ.

เสียงติชม.

นโยบาย/สวัสดิการ.

ระเบียบการ/สมัคร.

คณะผู้บริหาร.

บัณฑิตน้อย.

โลกของเด็ก.

เหตุการณ์ทั่วไป.

ด้านการศึกษา.

ภาพน่ารัก.

ระบบวงจรปิด.

ติดต่อเรา.

รับสมัคร

●รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และ AU PAIR THAILAND

รับสมัคร ครูปฐมวัย หญิง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.ไพรัตน์ 085-123-0331

250/183 ม.กฤษดานคร 30 เลคแอนด์ซิตี้ (ซ.2) ซ.บางปลา 18

ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

โทร : 085-123- 0331,089- 699-6773

        : 02-752-3240

 

http://bbbnursery.com/

สถานรับเลี้ยง และ
พัฒนาทักษะเด็กเล็ก

บอสส์บุ๋น เบบี้โฮม

แอนด์ เนิร์สเซอรี่

อาจารย์รัตนาพร ทัศนียกุล

ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย/ที่ปรึกษา สถานรับเลี้ยง

ประสบการณ์ : ครูอนุบาล 35 ปี

ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับ เลี้ยงฯ

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสุขภาพ

ประสบการณ์ : ทำงานโรง พยาบาล 15 ปี

ผู้บริหารสถานรับเลี้ยงฯ

ภาพเหตุการณ์ด้านการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ได้นำผุ้เข้าอบรมและคณะ มาเยี่ยมชม บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ ของเราเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2553 เพื่อศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเลิศ ตามโครงการฝึก
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษาใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่
ได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดี
เว็บหน้านี้ใช้ Flash Player ในการแสดงภาพ
หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP

คลิก>เพื่อดูภาพต่อไป, คลิก    เพื่อแสดงภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะนักศึกษาการบริบาลศึกษา สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้มาศึกษาดูงานที่ บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โดยพิจารณาเห็นว่า Boss & Boon Nursery เป็น สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมเป็น ระเบียบสวยงาม มีสื่อการเรียนการสอนทันสมัย เพียบพร้อมครบครัน อันเป็นส่วนสำคัญในการ ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเอื้อต่อการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชานี้

ทีมงานเนอสเซอรี่ของเราได้ต้อนรับเป็นพิเศษ และยินดีต้อนรับในโอกาสต่อไป